Instructies voor verzending

Een pakket is klaar voor verzending wanneer onderstaande verzendinstructies in acht zijn genomen en voldaan is aan onderstaande verpakkingsvoorwaarden. Indien de verzender geen rekening houdt met onderstaande verzendinstructies en verpakkingsvoorwaarden dan kunnen doorlooptijden niet worden gegarandeerd. Bovendien vervaltin deze gevallen de aansprakelijkheid van Packs & Pallets Distribution m.b.t. transportschade en/of verlies.

Pakketten en Goederen algemeen

 • Maximaal toegestaan gewicht per pakket is 31.5 kg
 • Maximaal toegestane lengte van een pakket is 175cm
 • Maximale omvang van een pakket is 300cm (omvang = 1x lengte = 2x breedte = 2x hoogte)
 • Het pakket dient volledig te zijn verpakt
 • Het pakket dient schokbestendig te zijn
 • Een pakket dient een diagonale valtest vanaf een hoogte van 80cm te kunnen doorstaan
 • De buitenverpakking dient geschikt te zijn voor het inhoudelijke gewicht
 • Plakband, bedoeld om de buitenverpakking te sluiten, dient zondanig bevestigd te zijn dat de inhoud er niet uit kan vallen, dan wel uit gestolen kan worden
 • Vloeistoffen in hun verpakking mogen niet zonder enige andere beïnvloeding van buitenaf uit de verpakking vloeien
 • Flessen en glas- of aardewerk mogen slechts vervoerd worden indien een voor transport goedgekeurde PTZ - binnenverpakking gebruikt wordt.
 • Goederen dienen zo verpakt te zijn, dat deze bescherming bieden tegen normale transportgevaren.

Gebundelde pakketten

 • De verpakking, waarmee pakketten gebundeld zijn, mag niet kunnen scheuren
 • De pakketten moeten 1 geheel vormen
 • Goederen mogen niet kunnen verschuiven ten opzichte van elkaar
 • Autobanden kunnen maximaal per 2 banden worden gebundeld
 • Verlies door losraken van gebundelde pakketten is voor risico van de afzender.

Verzendlabel / vrachtetiket

 • Elk pakket dient voorzien te zijn van een verzendlabel / vrachtetiket.
 • Het verzendlabel / vrachtetiket moet goed leesbaar zijn en zonder kreuken op de grootste zijde van het pakket worden bevestigd.

Speciale goederen

Emmers, blikken en flessen dienen in een voor transport goedgekeurde verpakking PTZ verpakking ( polysterol/piepschuim) verstuurd te worden

Uitgesloten van vervoer

 • Onverpakte goederen
 • Gevaarlijke goederen (ADR Goederen)
 • Pakketten met een inhoud die schadelijk kan zijn voor andere goederen en/of personen
 • Bederfelijke waren
 • Goederen met een hoge waarde, zoals goud, sieraden en/of munten

Melding niet zichtbare schade

Niet zichtbare schade dient u binnen 5 werkdagen te melden.

Overig

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar onze algemene leverings en betalingsvoorwaarden die gelden voor het systeemgebonden pakketvervoer. Alle pakketten buiten de standaardmaat en/of palletzending vallen onder de AVC en CMR condities. Voor alle voorwaarden gelden de laatst gedeponeerde versie.