Bepalingen niet-EU-landen

Voor alle niet Europese landen geldt:

Originele factuur voorzien van adresgegevens ontvanger, Adresgegevens afzender, Goederen en waarde van de Goederen, Pakketnummer.

Indien de oorsprong van de artikelen binnen de EU is dient u de Oorsprongsverklaring op uw factuur te vermelden. Indien de oorsprong van de artikelen buiten de EU is, dient u "Country of Origing (naam land)" op de factuur te vermelden..

Alle facturen dienen afzonderlijk van een handtekening te zijn voorzien ( dus geen fotokopieën) en gestempeld met bedrijfsstempel.

Volgt u voor een snelle afhandeling ook alle informatie op "tips niet EU pakketten" op. Dit versoepelt de douane afhandeling.

Zwitserland en Noorwegen:
originele factuur in 5-voud voorzien van telefoonnummer van de ontvanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vanaf € 1000 waarde; De Douane verklaring wordt door ons inklaringskantoor voor u opgesteld. Hiervoor dient u eenmalig de "Machtiging Directe Vertegenwoordiging" in te vullen, welke u hieronder kunt downloaden.

Bosnië, Bulgarije, Roemenië, Servië- Montenegro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Originele factuur in 5-voud voorzien van telefoonnummer van de ontvanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vanaf € 1000 waarde.; De douane verklaring wordt door ons inklaringskantoor voor u opgesteld. Hiervoor dient u eenmalig de "Machtiging Directe Vertegenwoordiging" in te vullen, welke u hieronder kunt downloaden.


Kroatië:
Originele factuur in 5-voud voorzien van telefoonnummer van de ontvanger
Vanaf € 1000 waarde; De douane verklaring wordt door ons inklaringskantoor voor u opgesteld. Hiervoor dient u eenmalig de "Machtiging Directe Vertegenwoordiging" in te vullen, welke u hieronder kunt downloaden

Tunesië:
Originele factuur in 5-voud voorzien van telefoonnummer van de ontvanger
Vanaf € 1000 waarde; De Douane verklaring wordt door ons inklaringskantoor voor u opgesteld. Hiervoor dient u eenmalig de "Machtiging Directe Vertegenwoordiging" in te vullen, welke u hieronder kunt downloaden

Turkije:
Originele factuur in 5-voud voorzien van telefoonnummer van de ontvanger
Vanaf € 1000 waarde; De Douane verklaring wordt door ons inklaringskantoor voor u opgesteld. Hiervoor dient u eenmalig de "Machtiging Directe Vertegenwoordiging"in te vullen, welke u hieronder kunt downloaden.

U dient zelf een A.Tr formulier toe te voegen. Deze dient te zijn ondertekend door Douane en Kamer van Koophandel.

Bij alle landen geldt verder dat bij een waarde vanaf € 6000 een EUR1 certificaat dient te worden bijgevoegd. Deze worden door de KvK gewaarmerkt en afgestempeld door de Douane. Deze verklaring dient u via de doculop mee te zenden.

Vanwege constante veranderingen in de douanewetgeving, is deze inhoud gebaseerd op de laatste bij ons bekende informatie. Packs & Pallets BV kan geen garantie geven op de juistheid van deze gegevens. Het is dus mogelijk dat er contact met u wordt opgenomen door ons inklaringskantoor om wijzigingen met u te bespreken. Voor eventuele vertragingen en/of extra kosten met betrekking tot douane formaliteiten kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid accepteren.